Revize elektroinstalací a hromosvodů

Nabízíme revize elektroinstalací do 1000V a hromosvodů.

 

Revize elektroinstalací a elektrorozvodů:

 1. Výchozí revize elektroinstalace:
  Výchozí revize elektroinstalace se provádí při spuštění nové elektroinstalace, jedná se o kontrolu elektroinstalace a vystavení revizní zprávy která je potřebná pro kolaudaci objektu nebo pro žádost připojení do elektrické sítě.
 2. Periodická revize elektroinstalace:
  Periodická revize se provádí z důvodu zjištění stavu elektroinstalace a zajištění bezpečného provozu a ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
 3. Mimořádná revize Elektroinstalace
  Mimořádná revize se provádí nejčastěji z důvodu kontroly bezpečnosti elektroinstalace po rekonstrukci, úpravách a opravách elektroinstalace. Tyto revize jsou většinou vyžadovány kolaudací nebo správcem objektu.

V případě odhalení problému při revizi zajistíme i jeho odstranění.

 

 

Revize hromosvodů:

 1. Výchozí revize hromosvodu:
  Tato revize se provádí po nové instalaci hromosvodu, díky revizi zjistíme zda-li je hromosvod funkční a schopný bezpečného provozu.
  Výchozí revize je potřebná pro kolaudaci stavby.
 2. Periodická revize hromosvodu:
  Tato revize se provádí nejčastěji 1x za 4roky
  Doporučujeme pravidelnou revizi hromosvodů nepodceňovat.
  Po dohodě jsme schopni vám revize evidovat a každé čtyři roky vám ji připomenout.
 3. Mimořádná revize hromosvodu:
  Mimořádnou revizi provádíme v případě podezření, že je hromosvod poškozený.
  Při rekonstrukci střechy nebo poškození bleskem.